Het brood des levens

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt zal nimmermeer hongeren en wie in Mij geloof zal nimmermeer dorsten.

Johannes 6:35

Geestelijke voeding verdient jouw aandacht

Wat anorexia-, bullimia-, en binge eters overeenkomstig hebben is het zich onverzadigd voelen. Fysiek onverzadigd door tekort aan voeding, of zo uit balans zijn dat hoeveel er ook gegeten wordt, het lichaam geen signaal van verzadiging meer afgeeft, of de verzadiging wel voelen maar er dwars doorheen eten en het weer uitspugen of laxeren.

Het lichaam heeft voeding nodig om te kunnen leven. Jezus zegt dat Hij het brood des levens is omdat we via Hem het eeuwige leven bij God bereiken, omdat Hij aan het Kruis ons contact met God hersteld heeft. In ons lichaam verblijft onze ziel en geest, die hebben de juiste voeding nodig om ons voor het eeuwig leven bij God gereed te maken.

Geestelijk eten we altijd; het goede of het kwade. Het kwade door bijvoorbeeld te geloven dat we het lichaam moeten perfectioneren en etaleren, door te geloven dat je niet iedereen hoeft te vergeven, door bijgeloof etc.. Geestelijk eten we dus perfect als we in Jezus geloven, en Hem navolgen. De Bijbel is daarom het juiste voedsel!

Eet ter ere van God

Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet alles ter ere Gods.

1 Korinthiërs 10:31

Nodig de Heilige Geest uit in jouw dagelijks eten

In ieders dagelijks leven heeft eten en drinken een prominente plaats. God heeft jouw lichaam geschapen, dat gewoon voeding nodig heeft om te kunnen bestaan. De Heer voorziet in jouw voedsel, dat mag je ook in Zijn Woord lezen. Dit is zoals het bedoeld is; eten om te leven, zodat jij door middel van jouw leven de Heer mag leren kennen.

Bij een eetstoornis is één ding duidelijk, namelijk dat er niet meer gegeten wordt om te leven. Ofwel er wordt niet meer gegeten, dan wel er wordt extreem gegeten, soms met spugen en laxeren. Denk eraan tot de Heer te bidden, en danken, voor het eten. Zeker voor jou met een eetprobleem is het goed te beseffen Wie jou voedt, en waarom.

Naast te bidden en danken is het ook nodig om de Heilige Geest tijdens jouw eten, en in jouw eetgewoonten, jouw gevoel en kijk op voeding te betrekken. God weet wat jij nodig hebt, niet de gezondheidsrages, of fotomodellen, of je vriendinnen. Neem een besluit vandaag! Laat de Heer jouw voeding bepalen want Hij wil en zal je genezen.

Woord van God

Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.

Lukas 15:24

De Heer maakt weer levend

De vertelling van de verloren zoon geeft aan hoe een van huis weggegane jongeman letterlijk op het punt stond om van de honger om te komen, en daarom terugkeerde naar zijn vaderlijk huis. In korte tijd had hij de voorsprong op de erfenis van zijn vader verkwist in een losbandig leven. Hij had enorm berouw, hij wist dat hij fout geleefd had.

Wie aan een eetziekte lijdt, verkwist het leven zelf, door losbandigheid (grenzeloosheid). Door het lichaam, de tempel van God, genadeloos af te straffen door middel van levensgevaarlijke tekorten en / of juist overvloeden die het lichaam nauwelijks aan kan. De Vader wacht op jouw terugkeer naar Hem.

Wat de reden ook is dat je in deze situatie terecht bent gekomen, geef jezelf de kans om tot inkeer te komen, en vertel God dat je berouw hebt. Begin met Hem te spreken, vertel Hem alles, vraag om Zijn hulp vragen om uit deze levenloze situatie te komen. Jezus gaf Zijn leven, om jou voor eeuwig het leven te geven.

Iedere geest verbonden aan eetziekten zal wegvluchten van wie zich op Jezus richt, en Hem in het hart en leven ontvangt als Heer en redder. De ziekte kan de liefde van Jezus nooit weerstaan. Laat je dopen, zorg dat je dagelijks bidt, Bijbel leest en navolgt, de Heer toezingt, anderen vertelt van Zijn bestaan… je zult vrolijk worden!

Gebedsverhoring

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Kolossenzen 4:2

Bidden loont!

Sta je op het punt om op te geven, ben je je geloof in genezing verloren, zie je het niet meer zitten? Lees dan deze ontroerende getuigenis van genezing van de Heer.

 Phena Olessi komt uit Nairobi, de wijk Mwiki. Ze is 22 jaar en zingt in de aanbidding. In 2007, tijdens het verkiezingsgeweld, organiseerde haar stiefmoeder een groepsverkrachting met 14 mannen. Haar vader verbleef in die tijd ergens anders en wist hier niets van. Ze werd 2 dagen lang op een voor haar onbekende plek verkracht. Ze kon vanwege de situatie van de gevechten in het land niet naar het ziekenhuis. Phena verzwakte enorm en kon niet meer goed lopen.

Ze is door veel depressies gegaan, kreeg een hoge bloeddruk, had ontstekingen in haar buik, en had veel pijn. Ze wilde 3 keer zelfmoord plegen. Ze had in de verkrachtingen gebeden naar de Heer dat ze niet zwanger zou raken. Later, in de testen bleek ze niet zwanger en ook geen HIV Aids te hebben opgelopen. De artsen ontdekten dat haar eileiders geblokkeerd waren, zodat ze ook niet meer menstrueerde. Ze hadden haar gezegd dat alleen een operatie haar kon helpen. Hier had ze geen geld voor, want ze is een dienstmeisje. Dus ze wachtte op de Heer.
Daarna kreeg ze een volgend probleem, haar linkerborst werd opgezwollen. Ze had er zoveel pijn van dat ze haar hand niet meer kon opheffen, ook niet tijdens de aanbidding.
In 2012 ging ze voor een scan, daar werd ook vastgesteld dat haar eileiders geblokkeerd waren. In een ander ziekenhuis werd haar borst onderzocht, maar ze vonden de oorzaak niet. Sinds dien heeft ze op pijnstillers geleefd. Ze heeft ook kruidendokters geprobeerd, geen resultaat.
In 2014 begon ze een beetje van haar toestand te delen met een Voorganger. Ze had zoveel trauma. Hij bad met haar en pas in 2015 begon ze alles te vertellen. De Voorganger heeft haar geholpen en ze begon zich te bekeren van haar zonden. De Voorganger heeft haar vader gebeld en daarna heeft Phena haar vader alles verteld. Vlak voor de Kisumu genezingsdienst werd haar de pil voorgeschreven omdat dit haar zou helpen, maar geen resultaat. Ze had nog steeds geen geld voor een operatie. Ze bleef de gedachten aan zelfmoord houden. Voor de bijeenkomst bleef ze in berouw en inkeer, maar de bitterheid richting de jongens die haar verkracht hadden bleef bij haar, ze heeft die pijn en bitterheid ook aan de Heer beleden voor de bijeenkomst.
Op 1 januari 2016 vroeg ze de Heer waarom ze niet bezocht werd. Ze ging slapen, en maakte de plek waar ze ging slapen eerst op orde. Toen besefte ze dat ze twee uur gewerkt had zonder pijn en zwakte. Ze ging onder de douche. Toen ging ze terug naar de bijeenkomst. Toen dacht ze ik wil nog eens onder de douche. Toen ze daar aankwam voelde ze nattigheid en ontdekte dat ze menstrueerde! De Heer heeft aan haar gedacht en haar bezocht! En voor het eerst ervaart ze weer vreugde! De Heer heeft haar hersteld en de bitterheid weggenomen! Alle andere klachten zijn ook verdwenen; Phena leidt nu een normaal leven, zonder complicaties!

Kerst Boodschap(pen doen)

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen – Mattheus 4:17

kerstkaart

De boodschap van kerst: Bekeer u!

Deze dagen vieren wij de geboorte van de Here Jezus Christus op de aarde. Toen Hij de satan had overwonnen in de woestijn is Hij begonnen te vertellen dat de mensen zich moeten bekeren van hun kwade, aardse wegen, en zich tot God moeten keren, omdat Zijn Koninkrijk nabij is.

Hij riep op om in uw hart altijd gereed te zijn voor de opname (Openbaring 19:6-9). Dit lukt alleen als we ons in alles op Hem richten. Dit betekent ook dat we niet alleen de vrede met iedereen moeten nastreven, maar ook de heiligheid (Hebr. 12:14). Heiligheid wordt in het Hebreeuws vertaald met ‘afgezonderd, apart gezet’ voor de Heer.

De anorexia en andere eet-stemmen zijn met kerst hyper actief. Voor de één omdat ze bang is voor het gedwongen kerstdiner met de familie waar ze natuurlijk van aankomt, voor de ander omdat ze vanwege de visite niet stiekem kan snoepen. Geheimhouding van een eetprobleem is met kerst dus eigenlijk extra lastig,.. dank U Heer!

Grijp deze dagen aan om de Heer diep(er) te zoeken en Hem aan te roepen als jouw Heelmeester, van je eetprobleem, en van alle onderliggende pijn. Vertel Hem alles wat je dwars zit, belijd je zonden en vraag ook de Heilige Geest om Zijn leiding, troost, loutering en transformatie. Er is geen moment te verliezen, want Zijn Koninkrijk is nabij!

Woord van God

Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg.

Psalm 3:5

Roep God aan, Hij luistert naar jou en Hij reageert!

Soms vergeten we dat we niet alleen zijn, dat het niet jij en je ziekte is, we vergeten dat God ons kent en ons wil helpen. Ten eerste wil Hij je helpen te beseffen dat Hij jou gemaakt heeft. Hij heeft jou gezond bedoeld, levend, en zelfs uitkijkend naar een eeuwig leven bij Hem. Het leven op aarde is een strijd, probeer dat te accepteren.

Ten tweede wil Hij dat je weet dat Jezus alles waar jij mee strijd doorleefd en overwonnen heeft. Voor jou! Niet voor Zichzelf. Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden (Lukas 19:10), dat ben jij! In Zijn dood en weer opstaan is het contact tussen God en jou hersteld! Luister wat Jezus je te zeggen heeft: Tell Jesus

Het is nodig te erkennen dat je ziek bent, dat je inderdaad verloren bent en redding nodig hebt. Het ophouden van een masker, toneel spelen, ontkenning.. de Heer vraagt het tegenovergestelde: jouw gebroken hart, jouw verslagen geest, jouw wanhoop. Jouw erkenning van je situatie en de pijn (rouw) erover zijn het begin van jouw herstel.

Jouw herstel komt van God, omdat alleen Hij jou werkelijk kent en alleen Hij jou gemaakt heeft. Geef je God nu je nog leeft geen kans, hoe kan Hij jou dan helpen? Eetziekten kunnen de dood tot gevolg hebben, dat wil God niet! God is een God van liefde, eerlijkheid, verantwoordelijkheid.. Hij wil dat jij je hart en leven geeft aan Hem.

 

Woord van God

En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen – Hebreeën 8:13

Er is voor jou een nieuw leven in Christus Jezus!

Wat de valse geesten achter jouw eetprobleem je nooit zullen vertellen, is dat er voor jou een nieuw leven met God klaar ligt. Achter de wolken schijnt de zon, wordt er weleens gezegd. In plaats van jouw over-leven schijnt er een nieuw Levens Licht, de Here Jezus, onze Helper Die alle psychotherapie en iedere aardse hulp te boven gaat.

God zond Zijn Zoon Jezus om dit nieuwe leven voor iedereen op aarde mogelijk te maken. Door de dood van Jezus zijn jou al jouw fouten, harte pijn, trauma en zonden weggenomen; in Zijn wederopstanding ligt jouw nieuwe leven. Geef je hart en je leven aan Jezus, begin vandaag je nieuw leven met Hem! “God maakt recht wat krom is”!

De valse geesten zullen proberen je vast te houden in de zieke wereld van anorexia, boulimia ed., of willen je terug winnen voor  andere doodse doeleinden, en daarna voor een plek in de hel. Wil je je nieuwe leven in God direct krachtig en heilig beginnen, dan kan deze Christen Conferentie 21 & 22 november 2015 je ook helpen. Wees welkom.

 

Woord van God

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden – Lukas 19:10

Er is hoop voor jou!

In je zoektocht naar een oplossing voor je voortdurende en al maar niet veranderende eetproblemen, of in jouw geval misschien ook andere ziekte, aandoening, verslaving, hopeloze situatie, vergeet dan niet dat God jouw Heelmeester is. Jezus kwam naar de aarde, en werd mens om jou te zoeken en te redden.

Als riem onder jouw hart brengen we je deze video onder de aandacht. Je kunt ook dit Bericht lezen over de vele genezingen van de Here Jezus die anno 2015 op aarde plaatsvinden. Moge ook jouw hart en leven vervuld zijn van geloof in jouw redding en genezing in Jezus, de Zoon des mensen. Jezus houdt van jou!

 

Woord van God

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God – Filippenzen 4:6

Dank de Heer. Bid tot Hem met dankzegging.

Wanneer je een moeilijke dag hebt, besluit dan eens om God te gaan danken. Je zult merken dat een gebed of een lied van dank je hart lichter maakt en je geest verfrist. Ook als je het leven moeilijk vindt, dank Hem voor je leven, voor Zijn liefde, zorg etc.

Doordat je jouw dank uitspreekt komt er meer of weer ruimte om je gevoelens bij God te uiten en je hartverlangens aan Hem te vertellen. God moedigt ons niet zomaar aan om onze wensen in smeken aan Hem bekend te maken! HIJ erkent jouw verlangens.

In dit smeken, laat ook je spijt aan De Heer horen, beken Hem je fouten, verkeerde besluiten die je nam, mensen die je gekwetst hebt, leugens die je verteld hebt – over eten en / of over ander dingen – en vraag Hem om vergeving en om een schoon hart.

 

Woord van God

Ik heb tegen de HEERE gezegd: U bent mijn God, neem, HEERE, mijn luide smeekbeden ter ore – Psalm 140:7

Stort je hart uit bij God, Hij is er voor je. Je mag luid smekend bidden!

Veel vrouwen met een eetprobleem schamen zich. De schaamte kan gaan over het probleem zelf, zoals niet durven eten waar anderen bij zijn, eetbuien, spugen, zichtbare verandering van uiterlijk, overvolle boodschappenkarren of juist heel erg leeg.

De schaamte gaat ook vaak over het verdriet en de pijn die achter de voedselobsessie schuil gaat. Besluit de drempel over te gaan en open te zijn naar God. Bedenk dat Hij jou heeft gemaakt. Smeek Hem om Zijn leiding en genezing van jouw hart.