JEZUS

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16. God stuurde Zijn Zoon Jezus Christus om jou te helpen en liet Hem ook jouw eetproblemen dragen. Dit kon omdat Jezus in eenheid met God kwam, als enige Persoon ter wereld.

Zijn komst werd in het Oude Testament door de Profeten voorspeld, omdat God in Zijn Liefde het hun vertelde. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.. Jesaja 53:4.

Slechts enkelen (h)erkenden Jezus als de beloofde Verlosser, Die de band tussen de mens en God kwam herstellen, en Hij werd aan het Kruis genageld en gedood. Dit was het Plan van God, dat door Jezus Zijn Bloed de val van Adam en Eva (zie verder bij ‘Vrouw’) vergeven zouden worden. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,.. Efeze 1:7.

Na Zijn dood heeft God Jezus opnieuw tot leven gebracht om de mensen het eeuwige leven bij Hem te bevestigen. Toen werd Jezus opgenomen in de wolken, en zond de Geest van God, de Heilige Geest, om ons te helpen Hem te volgen, terug te keren naar God, onze Maker.

Meer over de Heilige Geest vind je bij ‘Nieuw leven in Christus’.

Als je de keuze voor Jezus maakt, spreek dan dit Bevrijdingsgebed hardop uit:

Geliefde Here Jezus, in dit moment kom ik bij U, en ik belijd U al mijn fouten en alles dat ik in Uw ogen verkeerd doe. Ik keer mij er nu vanaf. Heer, vergeef mij alstUblieft, en was mij schoon met het kostbare Bloed van Jezus. Ik ontvang U in mijn hart als mijn Heer en redder. Stuurt U mij de Heilige Geest om mij verder te veranderen en te heiligen, en schrijf mijn naam in Uw Levensboek. Schrijf Uw Woord in mijn hart, en bescherm mijn hart. In de naam van Jezus ben ik wedergeboren. Amen.