LEVEN IN CHRISTUS

Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kolossenzen 3:4. ..en u met de nieuwe mens bekleed hebt,.. vers 3:10.

Zodra jij gekozen hebt voor Jezus, dan begin je aan een nieuw leven. Bij je nieuwe leven hoort ook de Heilige Geest. Dit is de Geest van God, Die altijd tot jouw beschikking staat, en Die niets anders doet dan jou richting God helpen. Hij vormt de zgn. Drie-eenheid met God en Jezus.

Door de Bijbel te lezen zul je leren wie de Heilige Geest is, en wat Hij voor je betekent als Nieuw geboren mens in Christus. Wat je ook zult ontdekken is dat er naast de Heilige Geest, andere geesten aan het werk zijn. Die andere geesten zijn onder anderen van invloed en soms totaal verantwoordelijk voor jouw ongewone omgang met voeding, met je lichaamsgewicht, je uiterlijk, met je leven.. Maar! nu jij je op Jezus en de Heilige Geest richt, verandert je leven, en zal er genezing komen.

Bedenk dat het Bloed van de Here Jezus dat jou verlossing heeft gebracht, je iedere dag beschermt tegen de duistere krachten. Vraag dagelijks aan God om jou met het Bloed van Jezus te bedekken. Het is wennen, maar je zult het verschil opmerken.

Zorg dus dat je dagelijks bidt, een gesprek met God hebt, waarin je Hem vraagt om jou te veranderen, om je dichtbij Hem te houden. In je dagelijkse gebeden is het belangrijk om je fouten (zonden) te bekennen aan God (de fouten waarvan jij je bewust bent, en die waarvan je je niet bewust bent), je berouw erover te uiten en je ervan af te keren, en de hulp van de Heilige Geest hierbij te vragen. En vraag Hem jou weg te houden van, en te beschermen tegen de duisternis.

Vertel God ook je verdriet, je pijn, en vraag Hem om genezing van alles waarin je nog gewond bent. Stap voor stap zal je merken dat je hart en je leven schoner en schoner wordt. Bij het aannemen van de Here Jezus als jouw Heer en redder ontving je jouw nieuwe leven, God beschrijft het als een stralend nieuwe witte Bruiloftsjurk die je in dat moment van Hem ontving. Zorg dat je erachter komt wat God van je wil, niet je vrienden, je spiegelbeeld, verzinsels etc. Vraag het Hem!

VRIJHEID IN CHRISTUS

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken. Johannes 8:31-32

De vrijheid waarnaar wij mensen verlangen is niet te vinden in een perfect lijf, in controle, in welke tijdelijke houvast aan dan ook. Maar vrijheid is te vinden in een leven in overeenstemming met God, onze Maker. Dit soort vrijheid komt vanzelf als je een leven met Jezus leeft, en de Bijbel leest, zodat je ontdekt hoe God met ons wil leven.

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Galaten 5:13-14

De vrijheid die jou door God gegeven is, is bedoeld om je te laten te groeien in de eenheid met Hem, en daardoor in de liefde met je medemens. Op die manier raak je bevrijd uit je geestelijke gevangenis en wordt je een mens dat zich geliefd voelt door God en die liefde door wil geven aan anderen. De ultieme vrijheid is een eeuwig leven bij God.

DE UITEINDELIJKE REDEN VAN JE LEVEN MET CHRISTUS

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen.. En als Ik heengegaan ben en plaats voor  u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Johannes 14:2-3

Nu je gekozen hebt voor een nieuw leven met God, je redding door Jezus Christus, en dus voor genezing van je eetstoornis is het belangrijk dat je weet dat God voor jou een eeuwig leven heeft voorbereid.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel… Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting  met de Heere in de lucht. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 1 Thessalonicinzen 4:16-18

Omdat Hij je bij Hem wil hebben, is aan jou de vraag of je God op nummer 1 wilt zetten en houden. Ben jij bereid om je aan God’s leefregels te houden, zodat je ook klaar zult zijn om met de Here Jezus mee te gaan? Als je hiervoor kiest is Zijn vrede voor jou een garantie, hier op aarde, en straks in de Hemel.

Een paar belangrijke punten voor je nieuwe leven in Christus:

– De doop door onderdompeling

– Van Jezus getuigen (vertel het anderen)

– Bijbel lezen

– Bidden en belijden

– Geloofsgenoten opzoeken

– Je losmaken van de wereld

– Geheiligd gaan leven