GOD

Wat jij in jouw leven nodig hebt, is de liefde van God. In Zijn liefde heeft God ons redding, verlossing en hoop gegeven heeft door Zijn Zoon, Jezus Christus. Zodat wij niet meer in duisternis hoeven te wandelen, maar in Het Licht zullen leven! Dit is onvoorwaardelijke Liefde, Johannes 3:16, Johannes 8

JE VOELT JE GEBROKEN

De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest. Psalm 34:19 

In dit Bijbelvers laat God je weten dat Hij jou niet alleen nabij is in je eetproblemen, maar ook dat Hij je zal bevrijden.

HIJ weet hoe moeilijk jij het met jezelf en met je eten hebt. Er is voor Hem nooit iets verborgen. God weet wat jij doormaakt, zoals geen enkel mens dit weet. Hij kent bijvoorbeeld het dagelijkse gevecht dat jij voert met die stem in jouw hoofd.. het gevecht ook tussen jouw hart en je hoofd. Je heen en weer slingeren tussen willen veranderen maar het niet durven of kunnen ..

Gebrokenheid doet zich bij ieder mens voor, bij jou komt de gebrokenheid eruit in de vorm van een eetziekte. Zoals bij ‘Vrouw’ te lezen is, is gebrokenheid een direct gevolg van onze ver/gebroken relatie met God.

GOD’S HART EN JOUW HART

En de Heer moge uw harten richten op de liefde van God ... 2 Thessalonicenzen 3:5

Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Psalm 139:13

Een mens is speciaal in de Schepping, omdat wij naar God’s gelijkenis gemaakt zijn. Wij hebben net als Hem een hart, spraak, gedachten, gevoelens, gehoor, zicht, smaak, reuk. Het is ons hart wat de liefde, wijsheid, het Woord van Hem ontvangen kan. Richt je hart op God en laat het vullen met Zijn kracht, Heerlijkheid, met Leven.

ER IS GENEZING BIJ GOD

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.. Openbaring 21:5

Zoals bij ‘Vrouw’ geschreven, heb jij net als ieder mens jouw oorspronkelijke contact met God verloren. Dit zorgt ervoor dat je iets zult moeten doen, zodat die band hersteld kan worden. Gelukkig ben jij met je eetproblemen, net als ieder ander mens met zijn of haar ziekte of problemen, volledig te redden! God heeft jou perfect geschapen, en jou een wil gegeven om de keuze voor herstel te maken.

Jouw verbroken relatie met God erkennen is dus stap één. Jouw specifieke gebrokenheid, je eetprobleem erkennen is stap twee. Misschien weet je heel goed waarom je problemen hebt met eten. Misschien weet je het een beetje, of misschien weet je het helemaal niet. Misschien praat je er met niemand over, of heb je juist al veel therapie en ook ziekenhuizen bezocht. Het maakt niet uit, want de belangrijkste stap is dat je de oplossing wilt accepteren. ..de Heere Jezus!