EETSTOORNIS

Tweederde van alle vrouwen wil graag afvallen. Daarom doet 50% van alle vrouwen permanent aan de lijn. Het kan gebeuren dat je zo in de greep komt van voeding en gewicht dat je verslaafd raakt aan (denken aan) eten of niet eten. Het is bekend dat achter de wens om af te vallen meestal andere problemen schuil gaan.

Iedere eetstoornis is vreselijk en slopend … Rachel’s roep om hulp

Deze website is bedoeld om jou te bemoedigen en je te helpen om de weg naar verlossing en redding te vinden door de Heere Jezus, hoe moeilijk je situatie ook is, en hoe hopeloos deze ook lijkt. Jezus houdt van jou. Hij koestert goede gedachten over jou.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap, ..Jeremia 29:11-14a

Het is De Heere JEZUS die jouw ziel en jouw leven wil genezen…Ik ben de HEERE uw Heelmeester – Exodus 15:26. De Here JEZUS wil jou bevrijden uit jouw situatie, uit de greep van de duivel door de banden te breken waarmee je gevangen wordt gehouden. Weet je bemoedigd dat de hoop niet verloren is. De Here JEZUS is de Enige weg naar een prachtige toekomst en Hij heeft een plan voor jou.