Jouw strijd is God’s strijd

En Ik zal vijandschap brengen, tussen u en de vrouw,

Genesis 3:15

De Heer zegt ons hier dat Zijn kinderen en de duivel elkaars vijanden zullen zijn . Daarom is het belangrijk eerst te erkennen dat de duivel jouw leven is binnengekomen. Dat je geen vijandschap hebt, maar vriendschap hebt gesloten met de duivel, onbewust.

De duivel kent jouw levensverhaal, jouw ervaringen, onzekerheden, worstelingen, gevoel. En zo bewerkt de duivel de harten en levens van de mens – iedere dag opnieuw. De duivel maakt het niet uit of je heel dun of heel dik, of gemiddeld bent, zolang hij maar controle heeft.

Of je nu veel eet of juist niet, of je bang bent dat anderen jou niet leuk of mooi vinden, of je graag wilt uitblinken, of je makkelijk te beïnvloeden bent, het maakt allemaal niet uit. Of je door anderen geprezen wordt, of je juist wordt afgewezen: satan wil slechts controle, en werkt in op jouw gevoelens. Oefen jezelf om niet naar gevoelens en beelden te luisteren. Vraag de Heer om een heldere geest, om Zijn wijsheid, niet je eigen.

Weet je bemoedigd om de duivel bewust en actief te gaan vermanen en afwijzen. Weet je bemoedigd om over al jouw zonden actief in berouw te gaan voor de Heer, net zolang tot je merkt dat jij werkelijk verandert en geneest. Tot die boosheid weg is, die angsten, die obsessie met voedsel, met uiterlijk weg… Lees de Bijbel, niet de anorexia sites!

Lieve vrouw, lief meisje, de Heere Jezus houdt van jou en ook van de daders in jouw leven. Hij haat simpelweg alle zonden, de slechte daden, en iedere vorm van haat en bitterheid haat Hij ook. Hij wil jou genezen! Door je hele verhaal, jouzelf, met je hele verleden, heden en toekomst aan Hem over te geven zul jij overwinnen. De duivel is jouw vijand, de Heer jouw Helper. Hij houdt van jou.

Begin vandaag opnieuw! Zeg:
‘Geliefde Heere Jezus, vandaag kom ik bij U, zoals ik ben. Mijn zonden, mijn angst, mijn pijn, alle verwarring belijd ik U. Ik heb berouw over mijn hele verleden en over hoe ik nu ben. Vergeeft U mij Heer. Reinig mij het met het kostbaar Bloed van de Heere Jezus. Genees en vernieuw alstublieft mijn hart en leven. Nu ontvang ik de Heere Jezus als mijn redder en Heer, en geef mijn hele leven aan U over. Schrijft U mijn naam alstublieft in het Levensboek van het Lam en schrijf Uw Woord in mijn hart, en bescherm mijn hart.
In Jezus naam ben ik wedergeboren, Amen.’

cropped-looftdeHere.jpg