Mattheus 20:29-34

“29. En toen zij Jericho uit gingen, volgde een grote menigte Hem. 30. En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons! 31. De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen; maar zij riepen des te meer: Ontferm U over ons, Heere, Zoon van David! 32. En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? 33. Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. 34. En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.”

Ook voor jou is er genezing bij de Heer. De twee blinden in Jericho riepen: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons! En de menigte wilden hun het zwijgen opleggen. Laat dit jou niet gebeuren, want de Heer vraagt ook jou: “Wat wilt u dat Ik doen zal?” Deze jonge Nadia moest 34 jaar wachten op haar genezing, weet je bemoedigd. Misschien┬ástelt┬áde Heer ook jouw geduld op de proef, maar geef nooit op!