Bedenk hoe diep je gezonken bent

Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u,

Openbaring 2:5

De Heer redt jou, als jij dat werkelijk wilt tenminste..!

De Heere Jezus stierf voor jou. Nam alle zonden op Zich, nam alle vloeken op Zich, alle ziekte, en zelfs de dood. En Hij vraagt ons tot inkeer te komen. Wanneer jij dit punt bereikt, waarop je eerlijk toegeeft dat je jezelf totaal kwijt bent, en je zeer verstoord met eten omgaat, en je recht op de dood afgaat als je zo doorgaat, dan is er hoop voor jou! Zorg ervoor dat je de Bijbel gaat lezen, en je eigen herstel serieus gaat nemen.

De Heer vraagt je je te bedenken van welke hoogte jij gevallen bent – oftewel hoe diep je gezonken bent. En om je te bekeren. Bekering is een samen voegsel van berouw en inkeer. Dus Hij vraagt enkel je pijn, schaamte, rouw aan Hem te tonen over jouw val. Over jouw dwaling, weg van Hem en van jezelf als Zijn geliefd schepsel. En ga je op deze manier op je knieën voor Hem, dan helpt Hij je. De Heilige Geest gaat in jouw hart en leven Zijn herstelwerk verrichten. Jij bent te belangrijk om verloren te gaan!

Nu is het ook belangrijk om God te leren kennen, en Zijn wegen, en deze ook te volgen. Eén ervan is de doop door onderdompeling – je gaat daarbij helemaal onderwater. In dat moment verklaar je namelijk openlijk dat je oude persoon met Christus sterft, en jij uit het water omhoogkomt in de weder opstand van Christus. Dat is het moment waarop de Heilige Geest is jouw hart komt wonen, en jouw ziekte en dwaling komt genezen. Kies vandaag voor het leven met de Heer! Hij stuurde voor jou Zijn Zoon – Joh. 3:16