Hij kent jouw naam

Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

Psalm 139:1-3

Geliefde vrouw, dit lied is voor jou. Het bezingt de intieme band tussen jou en jouw Hemelse Maker, de Heere God. Hij heeft jou voorbestemd om eeuwig bij Hem te wonen. Sta Hem en Zijn Heilige Geest toe jouw hart te genezen. De Heere Jezus kent al jouw pijn, zorgen, en ook weet Hij precies wat jij nodig hebt. Zijn liefde, zorg en aandacht gaat die van ieder mens te boven.

Hij kent jou bij naam. Jezus gaf Zijn leven voor jou, geef jij Hem jouw leven?