Word innerlijk veranderd!

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Romeinen 12:2

Lieve (jonge) Vrouw, de tijd is gekomen om een besluit te nemen: wat wil ik met mijn leven? Waar stop ik mijn energie in? En voor wie doe ik dat? Wil ik aan deze wereld gelijkvormig blijven – mijn uiterlijk gelijkvormig maken aan deze wereld? Wil ik acceptatie door mensen, of wil ik acceptatie door God, Die mij geschapen heeft?

God, Die jou geschapen heeft, en Die Zijn werk perfect heeft gedaan; jouw uiterlijk is Zijn werk. Is dit niet enorme dank waard? Ieder mens is verschillend, zelfs een tweeling verschilt in uiterlijk. Nergens vinden wij in de Bijbel dat jij je zorgen moet maken over je uiterlijke verschijning, integendeel, de Heer zegt dat je het lichaam niet gebruiken zult om begeerten op te wekken.

Hoe is dit in jouw leven nu? Een eetstoornis kan jouw hele aandacht en energie opeisen, waardoor je nauwelijks of geen tijd en energie meer hebt voor gebed, voor het belijden van jouw zonden, en daarna veranderd te worden door de Heilige Geest. Geen ruimte voor de Bijbel ook. Dat is vreselijk, en overduidelijk het plan van de boze, van de duivel.

Ben je bereid om te veranderen, om de Heer om hulp te vragen, Hem te vragen jouw eetgedrag en jouw blik op jezelf, innerlijk en uiterlijk, te genezen? Ben je bereid je hart en leven in Zijn hand te leggen? De Heer zal jou beschermen en bevrijden. Je bent op aarde om Hem te leren kennen, zo te veranderen, dat je in Zijn eeuwige hemel kunt verblijven. De Bijbel vertelt precies hoe je bedoeld bent door God de Vader. Nu is de tijd om te bidden om genezing, Jezus wacht hierop.

En laat het ons ook weten als je gebed nodig hebt, simpelweg een email is voldoende. En wil je met ons spreken, laat het ook via de email weten, zodat we contact met jou kunnen opnemen. Lieve vrouw, weet je aangemoedigd om vandaag te besluiten: Ik wil innerlijk veranderd worden! Gods rijke zegen.