Genezing

En ontzetting beving allen en zij verheerlijkten God, en werden met vrees vervuld zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien.

Lukas 5:26

Genezing van een eetstoornis is mogelijk. Kijk maar naar dit kleine meisje Shalin op de foto’s. Ze had een volgens de artsen ongeneeslijke ziekte, en nu is zij compleet genezen. De Heer geneest dus lepra, HIV Aids, blindheid, doofheid, verlammingen, kankers, psychose, eetstoornissen, en alle andere ziekten onder de zon!

telefoonafbeelingen-182

Jouw genezing uit zich in een normale relatie met eten, in een goed functionerend lichaam, bij een gewicht dat in de ogen van de Heer goed is voor jou. Niet in de ogen van de modebladen of naar maatstaven van de wereld. Na je genezing zal je aandacht niet meer op je lichaam gericht zijn, maar op God. Hij zorgt voor jou.

Je genezing is bedoeld om de Heer alle lofprijzing en eer te geven door middel van een leven waarin jij je aan Hem onderwerpt. Alleen Hij geeft je echte vrede en geluk. Hij kent je beter dan dat jij jezelf kent, en de Bijbel en de Heilige Geest zullen je helpen om jouw persoonlijke relatie met de Heer te verdiepen. Jezus houdt zoveel van jou.