Innerlijke leegte

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Johannes 6:35

Alleen de Here God kan jouw leegte vullen.

Dit Schriftgedeelte herhalen we nog maar eens; zoals we hier kunnen lezen zijn honger en dorst niet alleen lichamelijk. Vele mensen die lijden aan een eetstoornis kunnen dit uit eigen ervaring bevestigen. Bij boulimia voelt de eter zich vaak totaal niet getroost door het zgn. troost voedsel. Hoeveel er ook gegeten wordt, de leegte blijft, innerlijke pijn en eenzaamheid blijven.

Een anorexia type is lichamelijk leeg, misschien ter bevestiging van de geestelijke leegte. Daarom is het belangrijk te beseffen dat Jezus voor jou stierf en weer opstond. Dat Hij de Heilige Geest stuurde om jou geestelijk te voeden en te vullen met de heiligheid van de Heer. Heiligen betekent hier jouw geest ontdoen van vervuilende, verwarrende, verboden geestelijke ideeën, en te vervangen door de Waarheid.

Verkeerde geestelijke voeding brengt ons onder anderen ziekte, angst, ijdelheid, egoïsme, seksuele zonden en de dood. Dit geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is om de Bijbel te lezen en te bidden, zodat je zeker zult zijn dat je het juiste geestelijke voedsel tot je neemt. Eva nam de door de Here God verboden voeding tot zich, ze liet zich door satan vertellen dat het goed was. Door wie laat jij je vertellen wat goed is?

Er dwalen vele geesten rond die jou ook willen voeden. Die geesten hebben jou niet geschapen, integendeel, ze komen uit de duisternis en willen jou daar naartoe brengen. Hoe onschuldig en oprecht de ideeën en adviezen ook kunnen lijken, roep altijd de Here God aan om je te openbaren wat Hij ervan vindt. Van Eva leren we hoe eenvoudig de mens zich laat verleiden tot het kwade.

Laat je dus voeden door het Brood des levens, de Bijbel is het levende Woord van God, en belijd dagelijks je fouten, de zonden, bewuste en onbewuste. Bid en spreek je hart uit naar de Here Jezus, en vraag de Here God om herstel van jouw zelfbeeld en voedingspatroon. Verschuif je aandacht van je aardse lichaam naar je geestelijke leven bij Hem; geef de tijd die je nu nog aan training, diëten ed. besteed aan de Heer!