Het brood des levens

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt zal nimmermeer hongeren en wie in Mij geloof zal nimmermeer dorsten.

Johannes 6:35

Geestelijke voeding verdient jouw aandacht

Wat anorexia-, bullimia-, en binge eters overeenkomstig hebben is het zich onverzadigd voelen. Fysiek onverzadigd door tekort aan voeding, of zo uit balans zijn dat hoeveel er ook gegeten wordt, het lichaam geen signaal van verzadiging meer afgeeft, of de verzadiging wel voelen maar er dwars doorheen eten en het weer uitspugen of laxeren.

Het lichaam heeft voeding nodig om te kunnen leven. Jezus zegt dat Hij het brood des levens is omdat we via Hem het eeuwige leven bij God bereiken, omdat Hij aan het Kruis ons contact met God hersteld heeft. In ons lichaam verblijft onze ziel en geest, die hebben de juiste voeding nodig om ons voor het eeuwig leven bij God gereed te maken.

Geestelijk eten we altijd; het goede of het kwade. Het kwade door bijvoorbeeld te geloven dat we het lichaam moeten perfectioneren en etaleren, door te geloven dat je niet iedereen hoeft te vergeven, door bijgeloof etc.. Geestelijk eten we dus perfect als we in Jezus geloven, en Hem navolgen. De Bijbel is daarom het juiste voedsel!