Woord van God

Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.

Lukas 15:24

De Heer maakt weer levend

De vertelling van de verloren zoon geeft aan hoe een van huis weggegane jongeman letterlijk op het punt stond om van de honger om te komen, en daarom terugkeerde naar zijn vaderlijk huis. In korte tijd had hij de voorsprong op de erfenis van zijn vader verkwist in een losbandig leven. Hij had enorm berouw, hij wist dat hij fout geleefd had.

Wie aan een eetziekte lijdt, verkwist het leven zelf, door losbandigheid (grenzeloosheid). Door het lichaam, de tempel van God, genadeloos af te straffen door middel van levensgevaarlijke tekorten en / of juist overvloeden die het lichaam nauwelijks aan kan. De Vader wacht op jouw terugkeer naar Hem.

Wat de reden ook is dat je in deze situatie terecht bent gekomen, geef jezelf de kans om tot inkeer te komen, en vertel God dat je berouw hebt. Begin met Hem te spreken, vertel Hem alles, vraag om Zijn hulp vragen om uit deze levenloze situatie te komen. Jezus gaf Zijn leven, om jou voor eeuwig het leven te geven.

Iedere geest verbonden aan eetziekten zal wegvluchten van wie zich op Jezus richt, en Hem in het hart en leven ontvangt als Heer en redder. De ziekte kan de liefde van Jezus nooit weerstaan. Laat je dopen, zorg dat je dagelijks bidt, Bijbel leest en navolgt, de Heer toezingt, anderen vertelt van Zijn bestaan… je zult vrolijk worden!