Woord van God

Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg.

Psalm 3:5

Roep God aan, Hij luistert naar jou en Hij reageert!

Soms vergeten we dat we niet alleen zijn, dat het niet jij en je ziekte is, we vergeten dat God ons kent en ons wil helpen. Ten eerste wil Hij je helpen te beseffen dat Hij jou gemaakt heeft. Hij heeft jou gezond bedoeld, levend, en zelfs uitkijkend naar een eeuwig leven bij Hem. Het leven op aarde is een strijd, probeer dat te accepteren.

Ten tweede wil Hij dat je weet dat Jezus alles waar jij mee strijd doorleefd en overwonnen heeft. Voor jou! Niet voor Zichzelf. Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden (Lukas 19:10), dat ben jij! In Zijn dood en weer opstaan is het contact tussen God en jou hersteld! Luister wat Jezus je te zeggen heeft: Tell Jesus

Het is nodig te erkennen dat je ziek bent, dat je inderdaad verloren bent en redding nodig hebt. Het ophouden van een masker, toneel spelen, ontkenning.. de Heer vraagt het tegenovergestelde: jouw gebroken hart, jouw verslagen geest, jouw wanhoop. Jouw erkenning van je situatie en de pijn (rouw) erover zijn het begin van jouw herstel.

Jouw herstel komt van God, omdat alleen Hij jou werkelijk kent en alleen Hij jou gemaakt heeft. Geef je God nu je nog leeft geen kans, hoe kan Hij jou dan helpen? Eetziekten kunnen de dood tot gevolg hebben, dat wil God niet! God is een God van liefde, eerlijkheid, verantwoordelijkheid.. Hij wil dat jij je hart en leven geeft aan Hem.