Woord van God

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden – Lukas 19:10

Er is hoop voor jou!

In je zoektocht naar een oplossing voor je voortdurende en al maar niet veranderende eetproblemen, of in jouw geval misschien ook andere ziekte, aandoening, verslaving, hopeloze situatie, vergeet dan niet dat God jouw Heelmeester is. Jezus kwam naar de aarde, en werd mens om jou te zoeken en te redden.

Als riem onder jouw hart brengen we je deze video onder de aandacht. Je kunt ook dit Bericht lezen over de vele genezingen van de Here Jezus die anno 2015 op aarde plaatsvinden. Moge ook jouw hart en leven vervuld zijn van geloof in jouw redding en genezing in Jezus, de Zoon des mensen. Jezus houdt van jou!