Woord van God

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God – Filippenzen 4:6

Dank de Heer. Bid tot Hem met dankzegging.

Wanneer je een moeilijke dag hebt, besluit dan eens om God te gaan danken. Je zult merken dat een gebed of een lied van dank je hart lichter maakt en je geest verfrist. Ook als je het leven moeilijk vindt, dank Hem voor je leven, voor Zijn liefde, zorg etc.

Doordat je jouw dank uitspreekt komt er meer of weer ruimte om je gevoelens bij God te uiten en je hartverlangens aan Hem te vertellen. God moedigt ons niet zomaar aan om onze wensen in smeken aan Hem bekend te maken! HIJ erkent jouw verlangens.

In dit smeken, laat ook je spijt aan De Heer horen, beken Hem je fouten, verkeerde besluiten die je nam, mensen die je gekwetst hebt, leugens die je verteld hebt – over eten en / of over ander dingen – en vraag Hem om vergeving en om een schoon hart.